Kto dziś nam poczyta?

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. Continue reading

Jemy zdrowo i kolorowo!

Jak już pisaliśmy wcześniej, nasza szkoła, uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i powiększyła sieć szkół, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami oraz podejmują systematyczne działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Przynależność do sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla szkoły, a jednocześnie zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce. Continue reading

Ślubowanie klasy I

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole 12 października 2016 r. W tym roku szkolnym ślubowanie złożyło 11 uczniów; 10 – siedmiolatków i 1 sześciolatek. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, wykazały się umiejętnościami śpiewu i deklamacji, w czym dzielnie wspierali ich starsze koleżanki i koledzy. Continue reading

Dzień Edukacji Narodowej

Loading Images
wpif2_loading
image010.jpg
image022.jpg
image025.jpg
image024.jpg
image030.jpg
image023.jpg
image002.jpg
image026.jpg
image011.jpg
image008.jpg
image017.jpg
image013.jpg
image015.jpg
image007.jpg
image019.jpg
image028.jpg
image004.jpg
image027.jpg
image009.jpg
image029.jpg
image018.jpg
image012.jpg
image032.jpg
image001.jpg
image021.jpg
image031.jpg
image005.jpg
image016.jpg
image014.jpg
image006.jpg
image020.jpg
image003.jpg

Innowacja pedagogiczna „Razem z mamą, razem z tatą”

Współpraca z rodzicami jest podstawą działalności przedszkola i oddziału przedszkolnego. W bieżącym roku szkolnym postanowiłyśmy dokonać zmian organizacyjno – metodycznych w pracy każdej grupy tak, aby rodzice mogli wspólnie z dziećmi brać udział w zajęciach, wycieczkach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych, czyli mogli uczestniczyć w przedszkolnym życiu ich pociech. Continue reading

Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej

Potrzeby zmieniającego się rynku pracy, konieczność dostosowania umiejętności i życiowych planów uczniów oraz ich rodziców do wymogów otaczającego świata, skłoniły Nas, nauczycieli Zespołu Oświatowego w Wiśniewie do przystąpienia do pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego wprowadzenia nauki programowania w szkole.  Od 1 września 2016 roku wdrożyliśmy innowację pedagogiczną pt.: Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej, którą zaadresowaliśmy do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, klasy czwartej szkoły podstawowej i dwóch klas pierwszych (odział IA i IB) gimnazjum w Zespole Oświatowym w Wiśniewie w roku szkolnym 2016/2017. Continue reading

Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie

29 sierpnia 2016 kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała naszym szkołom – Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz Publicznemu Gimnazjum w Wiśniewie – Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie.

Starania o ten zaszczytny tytuł podjęliśmy pięć lat temu i od tego czasu edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki naszych szkół. Docenione zostało to przez Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie, który w listopadzie 2014 roku włączył nasze szkoły do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wpisał je na listę szkół należących do sieci. Ukoronowaniem naszych działań było przyznanie certyfikatów obu szkołom.

 


Loading Images
wpif2_loading
certyfikatSPSzkolaPromujacaZdrowie.jpg
certyfikatPGSzkolaPromujacaZdrowie.jpg

„Miś Puchatek” – teatrzyk dla dzieci

Korzystając z zaproszenia Pani Janiny Dołgich – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, przedszkolaki i uczniowie z klas I – III, obejrzały przedstawienie teatralne dla dzieci pt. “Miś Puchatek i jego przyjaciele”. W dniu 23 września 2016 r., na scenie występ swój zaprezentowało aktorskie małżeństwo Janina Borońska-Łągwa i Andrzej Łągwa, aktorzy teatralni i filmowi, absolwenci Łódzkiej Filmówki. Wcielili się oni w role dobrze dzieciom znanych postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Przez całą godzinę świetnie bawili się z małymi widzami. Continue reading